Kansliservice

Ett automatiserat och självspelande Föreningssystem

GAMMAL DEFINITION

Medlemsregister

med·­lems|­reg·­ister

Ett medlemsregister används för att administrera och manuellt hantera föreningens medlemmar. Ett medlemsregister kan vara både i pappersformat och digitalt.

NY DEFINITION

Kansliservice

kan·sli|­ser·vice

Kansliservice är efterträdaren till medlemsregistret. Här sköts allt automatiskt och kräver ingen manuell hantering. Begreppet kansliservice föddes för att ta bort all onödig och tidskrävande administration.

Utan Kansliservice

Ett flöde med 10 olika steg som sker manuellt när föreningen använder ett vanligt medlemsregister

Med Kansliservice

Hjärtat i Kansliservice

Medlemshantering, närvarorapportering, LOK-stöd och kommunikation. All väsentlig funktionalitet för att vardagen ska flyta på – beprövat och utvecklat sedan 2005.

Medlemshantering som ger full koll

En tydlig medlemsöversikt – både över befintliga och nya medlemmar – som skapar tydlighet i allt från rapportering till fakturering.

Ni ställer in förutsättningarna – systemet sköter resten. Allt hanteras automatiskt och ni får en tydlig helhetsbild över verksamhetens omfattning.

Att ha full koll på medlemshanteringen kan låta som en utmaning när allt sker automatiskt. Därför kan ni enkelt följa allt som systemet har gjort och kommer göra åt er. Det gör att ni enkelt kan spåra händelser, men även se hur mycket tid ni sparar genom att låta systemet sköta administrationen.

Närvarorapportering och LOK-stöd

LedarAppen

Ledaren närvarorapporterar enklast och smidigast i LedarAppen eller på webben.

Automatiska varningar

Systemet sammanställer och varnar automatiskt om där finns felaktigheter som kan leda till att föreningen inte får det bidrag som den är berättigad till.

Integration till IdrottOnline

Integration till IdrottOnline innebär en digital överföring av aktiviteter och de personer som är kopplade till aktiviteterna.

Tränare
Påminnelse! Vi har tidigarelagt dagens träning med 20 min!
Anna Olsson
Uppfattat, men jag blir kanske några minuter sen!
Sofia Green
Funkar bra för mig!
Tränare
Det är ingen fara och glöm inte att ta med en extra frukt!

Kommunicera via rätt kanal

SMS-utskick och -grupper

Skicka enkelt ut SMS direkt från systemet – eller skapa kostnadsfria SMS-grupper för era grupper och lag. Perfekt när ni snabbt behöver nå ut med information.

Mailutskick

Gör mailutskick till specifika grupper, lag eller medlemmar. Bifoga filer.

Automatiserad och digital anmälan och betalnig

Genom ett antal inställningar ställer ni inför säsongen/terminen in när medlemmarna ska aviseras för medlems- och träningsavgifter. Därefter sköter systemet allt – automatiskt!

En vit bokningssida där man kan anmäla sig och betala till en grupp i
1

Medlemmen aviseras

På aviseringsdatumet skickar systemet automatiskt ut aviseringar via e-mail till medlemmarna om att det är dags att anmäla och betala.
2

Medlemmen betalar

Medlemmen väljer lämplig betalningsmetod och genomför sedan betalningen. Allt prickas av automatiskt i systemet - så ingen manuell handläggning är nödvändig.
3

Medlemmen läggs automatiskt till i gruppen

När medlemmen genomfört betalning läggs denne automatiskt till i gruppen. Skulle medlemmen välja "Jag ska inte vara med" plockas denne automatiskt bort. Likaså kan ni ställa in att medlemmen tas bort efter senast anmälningsdatum.

Få full koll på allt

Visst, automatisering är riktigt bra. Men det är fortfarande viktigt att ni har full koll på läget. Därför kan ni alltid följa upp vad som har hänt – och vad som komma skall, både på individ-, grupp- och föreningsnivå.

På dashboarden kan ni också alltid följa upp era nyckeltal, dessutom kan ni välja att skicka ut automatiska veckorapporter till exempelvis styrelsemedlemmar.

2017-02-21Aviserad
2017-02-21Öppnad
2017-02-21Påminnelse 1
2017-02-21Påminnelse 2
2017-02-21Passerad anmälan

Ett bokningssystem som sköter sig själv

Att ta emot anmälningar manuellt är både ineffektivt och tidskrävande. Med bokningssystemet anmäler sig medlemmen digitalt och läggs automatiskt in i rätt grupp utan att ni behöver lyfta ett finger.

1. Ni sätter upp förutsättningarna

Ni väljer bland annat när bokningen ska öppna, om förra årets deltagare ska ges förtur och om där är något maxtak i grupperna.

2. Medlemmen anmäler och betalar

Medlemmen loggar enkelt in på bokningssidan, anmäler sig till lämplig grupp och betalar.

3. Allt prickas av automatiskt!

En faktura genereras till medlemmen, fakturan prickas av som betald i systemet och medlemmen placeras automatiskt i gruppen.

1. Ni sätter upp förutsättningarna

2. Medlemmen anmäler och betalar

3. Allt prickas av automatiskt!

Välkommen till SportAdmin-familjen!